Zapowiedź nowości w QGIS 2.8 pod choinkę

Po rewolucji jaką przyniósł QGIS 2.6 za kilka tygodni (20 lutego 2015 r.) wydana zostanie nowa wersja aplikacji. Pojawi się w niej kilka zapowiadanych zmian w tym jedna istotna – związana z obracaniem mapy w oknie programu o zadany kąt.

Wśród nowych funkcjonalności (do sprawdzenia w wydaniu rozwojowym) pojawi się kilka udoskonaleń:

Mapy termiczne jako ustawienia stylu

Tworzenie map termicznych zawsze traktowano jako element analizy danych – od nowej wersji możliwe będzie generowanie „w locie” map termicznych dla warstw punktowych (point i multipoint).

0001

Obrót mapy w oknie programu

Od wersji 2.8 będzie możliwe obrócenie całej mapy o zadany kąt w głównym oknie aplikacji.

0002

Obrót możliwy jest w zakresie od -180 do 180 stopni i działa dość sprawnie nawet przy dużych zbiorach danych.

Nowa funkcjonalność wymaga jeszcze dopracowania (dziwnie w takiej sytuacji zachowują się etykiety, a okno wydruku nie przenosi ustawień obrotu w edytorze wydruku), ale pozostało trochę czasu do wydania stabilnej wersji.

Ikona usuwania obiektów

Zmiana kosmetyczna, jednak użytkownicy QGISa wreszcie doczekają się ikony jednoznacznie wskazującej na zamiar usunięcia obiektu. Do tej pory często popełniali błąd w którym tracili czas (ikony usuwania zaznaczenia i rzeczywistego usuwania obiektu były niemal identyczne).

0003

Poprawiono współpracę z PostGIS

Narzędzia QGIS uzupełniono o nową implementację biblioteki ogr2ogr w miejsce biblioteki shp2pgsql co spowodowało olbrzymie przyspieszenie ładowania danych z formatu ESRI Shapefile do bazy danych PostGIS. Serwis FaunaliaGIS opisuje statystyki ładowania danych do bazy danych oraz analizuje przyspieszenie procesu dzięki zastosowaniu nowych bibliotek w zakresie od 17% dla dużych zbiorów danych do 30-krotnego przyspieszenia w przypadku małych zbiorów.

Niestety funkcjonalność nie była włączona w bieżącym wydaniu rozwojowym więc niemożliwe było jej bezpośrednie przetestowanie.