QGIS 2.8 Wien

Wielkimi krokami zbliża się QGIS 2.8 Wien. Oprócz kilku ciekawych zmian w interfejsie programu nowe wydanie przynosi  istotną zmianę w cyklu wydawniczym aplikacji.

Pierwsze „wydanie długoterminowe” programu

Obecna wersja QGIS jest pierwszym długoterminowym wydaniem aplikacji (Long Term Release), której stabilność działania  będzie utrzymywana przez 12 miesięcy, czyli do czasu wydania wersji 2.14. Oznacza to, że będą do niej wydawane poprawki i łatki, niezależnie od nowych dystrybucji, ukazujących się w dotychczasowym, czteromiesięcznym cyklu wydawniczym. Dokładniej opisał i rozrysował to Tim Sutton na stronie projektu QGIS.

Ten sposób wydawania aplikacji ma na celu zapewnienie bardziej stabilnego produktu i jest ukłonem dla użytkowników korporacyjnych i instytucjonalnych, którzy preferują wolniejszy cykl wydawniczy połączony z zapewnieniem wsparcia w zakresie poprawek wydawniczych.

Nowe funkcjonalności

Już w grudniu, w artykule „Zapowiedź nowości w QGIS 2.8 pod choinkę”  pisałem o nowych funkcjonalnościach wydania QGIS’a w wersji 2.8. Pisałem o symbolizacji w postaci map termicznych, wprowadzeniu obrotu mapy w oknie programu, a także o ikonie usuwania obiektów.

Deweloperzy nie zasypiali jednak gruszek w popiele i przygotowali nam dość pokaźną porcję nowych funkcjonalności, których kilka, moim zdaniem wartych zauważenia, opisuję nieco szerzej.

Obrót mapy w oknie programu

Od wersji 2.8 będzie możliwe obrócenie całej mapy o zadany kąt w głównym oknie aplikacji. Pisałem o tym wcześniej, jednak od grudnia poprawiono zachowanie się etykiet podczas obrotu oraz wdrożono analogiczne funkcje w edytorze wydruków. Wszystko chodzi teraz dość płynnie i przewidywalnie.

Usprawniono ustawienie legendy

Od wersji 2.8 możliwe jest jeszcze bardziej złożone definiowanie styli warstw, przy jeszcze większej kontroli wyświetlania.

Usprawnione ustawienie legendy

 

Możliwość definiowania wielu stylów warstwy

Każdy kto próbował definiować style warstwy w QGIS musiał zmierzyć się z koniecznością redefiniowania stylów warstw od początku, bez możliwości powrotu do wcześniej ustalonych opcji stylu.

Od wersji QGIS 2.8 możliwe jest zdefiniowanie wielu stylów dla jednej warstwy i ich sprawne przełączanie pomiędzy sobą w zależności od potrzeb. Podobna funkcjonalność działa w edytorze wydruków co pozwala na korzystanie z tych samych danych w różnych opcjach symbolizacji warstw.

Możliwośc definiowania kilku rodzajów stylu

Dodatkowe opcje przyciągania

Wersja 2.8 wprowadza nowe tryby przyciągania do warstw podczas tworzenia nowych obiektów. Od teraz dostępne będzie przyciąganie do obecnej warstwy, wszystkich warstw lub zaawansowanie opcje przyciągania (widoczne jako dotychczasowe okno ustawień).

 

Podgląd upraszczania geometrii

Narzędzie do upraszczania poligonów zyskało bieżący podgląd pokazujący skutek zastosowanego parametru. W tej chwili uzyskujemy podgląd „w locie” co powala na jego wizualną ocenę w trakcie definiowania.

Dodatkowe opcje upraszczania geometrii

Inne funkcjonalności

Pojawiło się kilka nowych opcji zarządzania danymi. Funkcja tworzenia nowej warstwy tymczasowej została włączona jako funkcjonalność bazowa programu. Dodano możliwość definiowania własnych prefiksów podczas złączeń tabel. Dodano zaawansowane opcje digitalizacji, wprowadzono możliwość wypełniania poligonów rastrami, a także dodano kilka modyfikacji w zakresie programowania w języku Python.

Długo by o tym pisać. Po szczegółowe zestawienie odsyłam na oficjalną stronę: QGIS 2.8 Changelog.