Materiały szkoleniowe LIDAR dostępne w sieci

Na stronie internetowej szkolenialidar.gugik.gov.pl udostępnione zostały materiały edukacyjne przygotowane na potrzeby kursu na temat wykorzystania danych z lotniczego skanowania laserowego.

Dlaczego o tym piszę? Tak się złożyło, że miałem okazję uczestniczenia w tych szkoleniach, ponadto jestem współautorem jednej z kart zastosowań, dotyczącej wykorzystania danych wysokościowych jako wsparcia modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej (PDF 2,62 MB), opublikowanej na stronach projektu.

Karty Zastosowań stanowią uzupełnienie materiałów szkoleniowych i mają na celu przedstawienie celu i sposobu wykorzystania produktów LiDAR przez różne organizacje czy instytucje, wykorzystujące produkty ALS wytworzone w ramach projektu ISOK.

Wśród pozostałych materiałów znalazły się:

  1. Podręcznik przedstawiający podstawowe informacje dotyczące technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz pola jej potencjalnych zastosowań w gospodarce czy nauce. Opracowanie to skarbnica wiedzy o: projekcie ISOK, roli GUGiK w tym przedsięwzięciu, a także produktach LiDAR, jakie powstały w jego ramach. Poprzedzony wstępem głównego geodety kraju i słowniczkiem pojęć, zawiera 8 kluczowych rozdziałów dotyczących projektu ISOK i technologii ALS oraz przegląd typów i formatów numerycznych modeli wysokościowych, zastosowań w różnych działach gospodarki i nauki, a także przegląd oprogramowania, standardów wymiany oraz trendów rozwoju ALS w niedalekiej przyszłości.
  2. Zeszyt Ćwiczeń opracowany jako praktyczne uzupełnienie podręcznika i stanowi skrypt szkoleniowy zawierający zarówno treści podstawowe z zakresu przetwarzania chmury punktów ALS, jak również informacje dotyczące szczegółowych analiz przestrzennych GIS opartych na modelowaniu i wizualizacji 3D danych wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki czy zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa.
  3. Prezentacje multimedialne stanowiące podstawę wykładów prezentowanych podczas szkoleń

Szkolenia LiDAR na zlecenie GUGiK organizuje konsorcjum firm w składzie: ProGea Consulting, OPGK Kraków i Esri Polska.