Atlas Województwa Białostockiego

Chciałbym Wam przedstawić Atlas Województwa Białostockiego z 1968 r. – dość stare i praktycznie nieznane wydawnictwo (ze względu na niewielką ilość istniejących i co za tym idzie dostępnych egzemplarzy), które trafiło w moje ręce w połowie tegorocznych wakacji.

Czym jest atlas i dlaczego powinien Was zainteresować? Przytoczę tu po prostu fragmenty wstępu opracowanego przez redakcję tego opracowania:

„Atlas Województwa Białostockiego, obok wydanej w 1967 r. monografii geograficzno-gospodarczej tegoż województwa, jest końcowym produktem prac, działającego w latach 1955—1962 przy Instytucie Geografii PAN, Zespołu Białostockiego. Zadaniem zespołu było opracowanie podstaw naukowych dla zagospodarowania przestrzennego tej mało przedtem poznanej naukowo części Polski. W pracach zespołu obok geografów różnych specjalności, brali udział przedstawiciele innych dziedzin wiedzy: geologii, gleboznawstwa, torfoznawstwa, botaniki, łąkarstwa, leśnictwa, gospodarki rybnej itp. Wynikiem działalności zespołu było 66 opracowań naukowych na ponad 50 tematów, z czego 28 prac opublikowano. Całość materiałów przekazano Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Białymstoku. […]

Jest on przeznaczony głównie dla praktycznych celów planistycznych. Świadczą o tym , dominujące w atlasie, duże stosunkowo skale map 1:300 000 i 1:500 000. Nie wyklucza to jednak przydatności również dla szerszych celów. Jest też on jedynym atlasem opracowanym w znacznej części w oparciu o specjalnie przeprowadzone badania. Z 60 plansz zawierających 102 mapy, blisko połowę stanowią plansze barwne. Całość zestawiona została w sposób pozwalający na wymianę lub uzupełnianie plansz nowymi aktualniejszymi […]”.

Atlas ma formę sznurowanej teczki formatu 56 x 41 cm zawierającej luźno-ułożone, kolejno ponumerowane plansze. Opracowanie opatrzone jest wstępem i spisem treści.

Dla wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszam do przeglądania i pobierania zeskanowanych plansz (GDrive).