GISDay 2014 w Białymstoku

Podobnie jak w zeszłym roku, Politechnika Białostocka gościła w swoich murach GISDay – imprezę mająca na celu promocję systemów informacji geograficznej. Tak jak rok temu miałem zaszczyt współtworzyć to wydarzenie prowadząc warsztaty szkoleniowe z QGISa, a także prezentując krótki wykład o wykorzystaniu systemów GIS w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Tegoroczna – piętnasta edycja tej ogólnoświatowej inicjatywy (GIS Day po raz pierwszy zorganizowano w 1999 r.), w tym roku realizowana jest pod hasłem „Odkrywanie świata poprzez GIS” (ang.: Discovering the World Through GIS) i bierze udział przeszło 700 imprez o charakterze przede wszystkim informacyjnym lub edukacyjnym.

Białostocka edycja imprezy organizowana na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej ściągnęła przeszło setkę uczniów, studentów i pasjonatów zainteresowanych technologiami GIS (którzy wzięli udział w wykładach) oraz praktycznych warsztatach wykorzystania oprogramowania ARCGIS Online oraz QGIS (w których wzięło udział kilkadziesiąt osób).

Tematyka wykładów obejmowała najróżniejsze aspekty wykorzystania GIS m.in. w badaniach środowiska i zarządzaniu przestrzenią (dr A. Kamocki, PB), w administracji publicznej (prezentacja UM w Białymstoku), zarządzaniu imprezami masowymi (K. Karpisz, ESRI). Kolejne wykłady omawiały kwestie dostępu do przestrzennych informacji o środowisku (A. Pawłowski, RDOŚ), perspektyw rozwoju technologii sematycznych w wyszukiwaniu informacji (T. Berezowski, WIZIPiSI). Ostatnie wykłady prezentowały praktyczne możliwości integracji systemów GIS z technologiami radarowymi przy badaniach zachowania ornitofauny (R. Siuchno, 3G) oraz wykorzystaniem GIS w przedsiębiorstwach wodociągowych (J. Bobrowski, AquaRD), podczas którego zaprezentowane zostały możliwości integracji GIS z systemami monitoringu, rozliczeń oraz innych podsystemów zarządzania infrastrukturą wodociągową.

Dodatkowo w ramach białostockiego GIS Day odbyły się dwie podwójne sesje warsztatowe podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami oprogramowania ArcGIS Online (K. Karpisz, ESRI) oraz możliwościami QGISa w ramach szkolenia „Jak wyczarować brakujące dane” obejmującego praktyczne ćwiczenia różnorodnych analiz przestrzennych i metod przetwarzania danych (J. Bobrowski, M. Targoński, A. Tomas, AquaRD).

Organizatorem imprezy był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka.

Więcej na profilu FB imprezy: facebook.com/gisdaybialystok