Pobieranie wartości rastra do warstwy punktów w SAGA GIS

Pobieranie wartości rastra do warstwy punktów w SAGA GIS

Przy realizacji projektów często stoimy przed wyzwaniem pobrania wielu wartości wysokościowych do wektorowej warstwy punktów. Proces klikania i żmudnego przepisywania dla kilku punktów jest możliwy i wykonalny, ale co jeśli musimy ich przepisać 200/2000/20000? Tu z pomocą przychodzi nam SAGA GIS, dostępna także jako jedno ze źródeł algorytmów geoprocesingu QGIS.

Krok 1: Otwieranie plików źródłowych w SAGA GIS

Otwieramy źródłowe pliki rastrowe: Menu Geoprocesing -> File -> Grid -> Import i wybieramy format naszych plików źródłowych (najczęściej ESRI Arc/Info Grid lub XYZ) lub inny format w którym zapisane są nasze dane.

Ścieżka dostępu do narzędzia dodawania rastrów

Następnie dodajemy w ten sam sposób pliki wektorowe: Menu Geoprocesing -> File -> Shapes -> Import Shapes

Można też po prostu przeciągnąć komplet plików do okna programu. Ważne, aby pliki rastrowe i wektorowe miały ten sam układ współrzędny. W przeciwnym przypadku przypisanie wartości skończy się niepowodzeniem.

Następnie można podejrzeć wczytane do programu rastry klikając prawym i wybierając opcję Add to map. I następnie powtarzając tą samą czynność dla wczytanego pliku wektorowego. Po dodaniu kompletu plików powinniśmy otrzymać mapę podobną do pokazanej na ilustracji:

Wynik wizualizacji punktów i rastra na jednej mapie

Krok 2: Przepisujemy wartość rastra do obiektu wektorowego

Do tegu celu używamy dedykowanej funkcji: Menu Geoprocesing -> Shapes-Grid -> Grid Values -> Add Grid Values to Points.

Ścieżka dostępu do narzędzia pobierania wartości rastra do obiektów pliku wektorowego

W otwartym oknie wybieramy opcje: Warstwa wektorowa do której dane mają zostać przepisane (Points), sposób zapisu wyniku (Results), nazwę rastrowego zbioru wejściowego (Grids), oraz sposób interpolacji wartości w przypadku punktów leżących na granicy komórek rastra. Więcej informacji znajdziesz na stronie dokumentacji SAGA GIS.

Ustawienia narzędzia pobierania wartości rastra do obiektów pliku wektorowego

W efekcie otrzymujemy wektorowy plik wynikowy posiadający przypisane wartości rastra. Aby to sprawdzić wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę utworzonego zbioru a następnie wybrać opcję: Attributes -> Show. Nazwa kolumny z wartością jest tożsama z nazwą rastra z którego pobrano wartości.

Ścieżka dostępu do wyświetlania tabeli wartości
Podgląd tabeli wartości

W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch kwestiach. Jeśli punkty będąznajdować się poza zakresem rastra w wyniku pobrnia wartości w tabeli pojawią się puste wiersze. W przypadku kiedy pobieramy dane z więcej niż jednego pliku (opcje w konfigurcji obliczeń) SAGA utworzy kilka kolumn (nazwy plików rastrowych) i wpisze wartości tam, skąd zostały one rzeczywiście pobrane. Warto więc wcześniej połączyć źródłowe warstwy w jeden obszar. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule: Łączenie rastrowych NMT w SAGA GIS.

Krok 3: Zapisujemy wynik

Aby nasze wyniki były dostępne do dalszego wykorzystania należy zapisać plik na dysku. Plik możemy zapisać używając opcji Save As…, dostępnej po kliknięciu na nazwie pliku wynikowego. Plik zapisywany jest wtedy w formacie ESRI Shapefile (możemy go bez problemu wczytać do QGIS).