Łączenie rastrowych NMT w SAGA GIS

Łączenie rastrowych NMT w SAGA GIS

Czasem stoimy przed wyzwaniem wygenerowania numerycznego modelu terenu dla większego obszaru. Dane wysokościowe, dostępne w zasobie geodezyjnym, dystrybuowane są zwykle w arkuszach o powierzchni 4 km2, toteż aby wytworzyć z ich jednolity Numeryczny Model Terenu należy je zmozaikować (połączyć). Tu z pomocą przychodzi nam SAGA GIS, dostępna także jako jedno ze źródeł algorytmów geoprocesingu QGIS.

Krok 1: Otwieranie plików źródłowych

Otwieramy źródłowe pliki rastrowe: Menu Geoprocesing -> File -> Grid -> Import i wybieramy format naszych plików źródłowych (najczęściej ESRI Arc/Info Grid lub XYZ).

Można też po prostu przeciągnąć komplet plików do okna programu.

Następnie można podejrzeć wczytane do programu rastry klikając prawym i wybierając opcję Add to map. Po dodaniu kompletu plików powinniśmy otrzymać mapę podobną do pokazanej na ilustracji:

Jak widać każdy plik został pokolorowany według własne skali barwnej.

Krok 2: Łączymy rastry

Do tegu celu używamy dedykowanej funkcji: Menu Geoprocesing -> Grid -> Grid System -> Mosaicking.

W otwartym oknie wybieramy opcje: Pliki biorące udział w mozaikowaniu, nazwę zbioru wyjściowego, sposób rozwiązywania konfliktów w przypadku różnych wartości nakładających się komórek rastra i wiele innych.

W efekcie otrzymujemy plik wynikowy będący jednolitym plikiem NMT.

Krok 3: Zapisujemy wynik

Plik możemy zapisać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest użycie opcji zapisz jako, dostępnej po kliknięciu na nazwie pliku wynikowego. Plik zapisywany jest wtedy w formacie SAGA Grid (możemy go bez problemu wczytać do QGIS).

Innym sposobem jest eksport powstałego pliku do wykorzystywanych powszechnie w obsłudze danych wysokościowych formatów. Aby dokonać takiego eksportu należy wybrać opcję: Menu Geoprocesing -> File -> Grid -> Export i wybieramy format naszych plików źródłowych (najczęściej ESRI Arc/Info Grid, lub GeoTiff).