Użytkownicy QGIS po raz drugi

Użytkownicy QGIS po raz drugi

2 dni, 11 warsztatów tematycznych, 21 referatów i prezentacji oraz blisko 250 osób z całej Polski to podstawowe liczby, które opisują II spotkanie użytkowników QGIS w Poznaniu w dniach 25-26 czerwca 2019 r.

Nowości w QGIS

Paolo Cavallini – prezes Stowarzyszenia QGIS.ORG – wprowadził wszystkich uczestników podczas specjalnej telekonferencji  w tematy związane z rozwojem projektu, wyzwaniach stojących przed społecznością i zarządzającymi projektem oraz o kierunkach rozwoju organizacji i projektu QGIS.

Radosław Pasiok (Lutra Consulting) swoim ciekawym i okraszonym sporą dawką nowości z zakresu wizualizacji trójwymiarowej wystąpieniem wprowadził do nowości wprowadzonych w QGIS 3.8 wydanej kilka dni temu

Społeczność

Jedno z ciekawszych i budujących spotkań tych dwóch dni – mających na celu zebranie osób zainteresowanych funkcjonowaniem w Polsce społeczności QGIS poprowadzili Michał Drożdż i Alina Gerlée. Kilkadziesiąt osób z całej Polski dyskutowało nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed społecznością QGIS w Polsce oraz głównymi kierunkami aktywności tejże, w tym m.in. dostępnością językową aplikacji, promocją jej wykorzystania w różnych obszarach zastosowań oraz dostępnością materiałów edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu GIS.

Borys Jurgiel w trakcie swojego wystąpienia pokazał ponadto 17 lat ewolucji produktu i jego społeczności oraz drogę jaką pokonał QGIS aby stać się dojrzałym środowiskiem, mogącym bez kompleksów stawać w szranki z największymi dostawcami systemów GIS na świecie.

Nie zabrakło też ciekawego wystąpienia Prezesa OpenStreetMap Polska – Andrzeja Kępysa na temat budowania współpracy pomiędzy społecznościami OSM i QGIS w Polsce.

Kalejdoskop wdrożeń

Konferencję wypełniły referaty prezentujące pełny przekrój możliwości środowiska QGIS. Było o narzędziach wsparcia (geoportal) przy obrocie ziemią rolną (Tomasz Rychlicki z KOWR), stosowaniu GIS w wodociągach (USKOM), projektowaniu światłowodów (Jakub Jagiełło z Orange Polska) i ich wykonawstwie (KOBA Białystok), zarządzaniu informacją o dostawcach telekomunikacyjnych Joanna Antczak i Marcin Kwaczyński z UKE) oraz o kartografii cyfrowej (Szymon Piotr Bryzgalski, KPBPPiR).

Ciekawe przykłady zastosowań QGIS do przetwarzania i wizualizacji danych oraz metod obliczeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej miast zaprezentował Urząd Statystyczny w Poznaniu (Ewa Kowalka oraz Artur Owczarkowski).

Na uwagę zasłużyły też wystąpienia dotyczące możliwości współpracy QGIS z R (Jakub Nowosad , UAM) oraz prezentacji naukowej przekształceń dawnych pól ornych po wysiedleniach lat 40. XX wieku w Beskidach  (Zofia Jabs, UW).

Zainteresowanych szczegółami odsyłam na stronę wydarzenia – tam też niebawem mają się pojawić prezentacje w wersji elektronicznej.

Podsumowując

Świetne spotkanie. Inspirujące do działania. Dające przekrój możliwości samej aplikacji jak i społeczności skupionej wokół niej. Porządny i jasny punkt na mapie wydarzeń związanych z technologiami informacji przestrzennej w Polsce.

Organizatorami wydarzenia byli: Polska Grupa Użytkowników QGIS, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SekcjaGeoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego.

Foto ze strony http://fb.me/QGIS.Polska, autor: Beata Michalczyk