O grywalizacji i GIS w samym środku wakacji

O grywalizacji i GIS w samym środku wakacji

We czwartek 3 sierpnia 2017 r. w Białysmtoku odbył się trzeci GISspot. Jest to cykl spotkań adresowany do osób zainteresowanych technologiami przestrzennymi. Pomimo sezonu wakacyjnego i nieznośnego upału GISspot przyciągnął niemal 30 entuzjastów technologii GIS.

W trakcie niemal 3 godzin prezentacji i dyskusji rozmawiano o wykorzystanie grywalizacji przy społecznościowym tworzeniu danych przestrzennych, pozyskanie i przetwarzanie zdjęć satelitarnych udostępnianych publicznie, a także dyskutowano nad obecnym kształtem i kierunkami rozwoju geoportali województw.

Pierwsza prezentacja prowadzona przez Jakuba Bobrowskiego poświęcona była wykorzystaniu grywalizacji i crowdsourcingu przy realizacji projektów GIS. Na kilkunastu przykładach zaprezentowano najciekawsze sposoby wykorzystania metod stanowiących podłoże gier do społecznościowego tworzenia treści i jednocześnie skracania kilkudziesięciokrotnie czasu pozyskania i weryfikacji informacji o charakterze przestrzennym.

Kolejną prezentację prowadzoną przez Marcina Sołogubę poświęcono tematyce przetwarzania otwartych danymi obrazowymi pozyskiwanych z pułapu satelitarnego. Na kilku przykładach z terenu województwa podlaskiego pokazano możliwość porównania zmian terenu w dłuższym horyzoncie czasowym. Uczestnicy spotkania mogli przekonać się jak z pułapu satelitarnego wyglądają skutki wichur i działań kornika drukarza.

Ostatnim elementem spotkania była analiza geoportali regionalnych w zakresie dostępnych treści jak i oceny jakości ich działania, a także dyskusja nad kształtem zmian w istniejących rozwiązaniach planowanych na terenie województwa podlaskiego.  W moderowaną dyskusję bardzo aktywnie włączyli się obecni na spotkaniu pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Trzeci GISspot był jednocześnie pierwszym białostockim Hacknight’em pn. „Śledzie Kodują” , organizowanym przy współudziale Fundacji Soclab oraz Koduj dla Polski. Miejsca na spotkanie użyczył HACKLAG dzięki wsparciu Explorer HQ.