IV GISDay w Białymstoku

Pięć wystąpień, 165 slajdów, 1 konkurs i przeszło 40 słuchaczy to krótka statystyka GISspot #1 zorganizowanego w Białymstoku w ramach GISDay 2016.

GISspot #1

W tegorocznej, siedemnastej edycji tej inicjatywy (GIS Day organizowany jest od 1999 r.), na całym świecie wzięło udział 2456 imprez, w tym w Polsce – 26. W Białymstoku odbyły się dwie: poranna organizowana na Politechnice Białostockiej przeznaczona dla uczniów szkół średnich. Druga, wieczorna – w nowym miejscu i formule, przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych technologiami GIS: GISspot #1.

Tematyka wieczornych wystąpień obejmowała alternatywne źródła danych przestrzennych (D. Wilczewski), przetwarzanie chmur punktów i automatyczne tworzenie modeli zabudowy (Sz. Chmur), wykorzystanie GIS w detekcji skutków nawałnic (M. Sołoguba) oraz w planowaniu optymalnych miejsc instalacji paneli fotowoltaicznych (M. Targoński). Będzie Ostatnie wystąpienie poświęcono różnorodności metod wizualizacji oraz zbiorów danych przestrzennych (J. Bobrowski).

Dodatkowo w ramach imprezy odbył się konkurs z nagrodami, w trakcie którego uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie GIS oraz topografii  województwa podlaskiego.

GISspot to nowe cykliczne wydarzenie, która pojawia się w kalendarzu białostockich imprez poświęconym nowoczesnym technologiom. GISspot jest inicjatywą członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” realizowaną w ramach systemowego projektu „ProInfo” – który ma promowanie otwartych zasobów danych i nowoczesnych technologii – zwłaszcza w środowisku organizacji pozarządowych.

Miejsce – Hackerspace na Sienkiewicza – udostępniła Fundacja Hacklag. Partnerem i fundatorem nagród w konkursach był Departament Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Partnerem merytorycznym było Koduj dla Polski Fundacji ePaństwo.

fot.: Mariusz Fabisiak