Mapa Walentynkowa w QGIS

Mapa Walentynkowa w QGIS

Zestawienie słów „Walentynki” i „QGIS” mogą doprowadzić wyłącznie do jednego skojarzenia. Dziś opracujemy krok po kroku mapę w kształcie serca z wykorzystaniem najpopularniejszego w Polsce otwartego oprogramowania GIS.

Założenia

Tworzona mapa ma posiadać kształt „serca” i ze względu na Walentynki bazować na kolorze czerwonym. Wykorzystane dane mają pochodzić z otwartych źródeł i mają wizualizować kulę ziemską ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Rozwiązanie ma bazować na wbudowanych funkcjach QGIS.

Pozyskanie danych i wyświetlenie w QGIS

Aby utworzyć naszą walentynkową mapę proponuję pobrać trzy darmowe zbiory danych ze strony Natural Earth:

  1. Warstwę oceanów (około 3 MB)
  2. Warstwę jezior i zbiorników wodnych (około 2 MB)
  3. Siatkę geograficzną o oczku 30° (około 50 kB)

Wszystkie te zbiory są przygotowane w układzie współrzędnych WGS 84 (EPS: 4326). Po wypakowaniu plików ZIP należy dodać je do okna programu QGIS. I po zastosowaniu wybranej kolorystyki powinniście uzyskać efekt zbliżony do poniższego obrazka.

Odwzorowanie i trzy słowa o historii

Następnie należy wybrać odpowiednie odwzorowanie. W naszym przypadku idealnie sprawdzi się znane od przeszło 400 lat odwzorowanie Wernera zwane też odwzorowaniem Stabiusa-Wernera (lub Stab-Werner). O historii i podstawowych parametrach odwzorowania pisałem w 2015 r. w artykule Mapa Walentynkowa ilustrującym proces powstania podobnej mapy w oprogramowaniu ArcGIS, stąd zainteresowanych technikaliami odsyłam do tej lektury.

Definiowanie odwzorowania w QGIS

W celu utworzenia pożądanego odwzorowania należy utworzyć odwzorowanie pochodne do odwzorowania Bonne’a (EPSG: 54024) , w którym standardowy równoleżnik przesuwa się z 60° na 90°. Takie odwzorowanie możemy zdefiniować w narzędziu Definicja układu współrzędnych użytkownika dostępnego w zakładce Ustawienia -> Układy współrzędnych użytkownika.

Po wybraniu tego narzędzia należy zdefiniować nazwę nowego odwzorowania (1), wybrać funkcję Kopiuj parametry z istniejącego układu współrzędnych (2), a następnie w oknie wyboru układów wybrać układ EPSG: 54024 (3) i po jego zatwierdzeniu skorygować parametr wskazujący standardowy równoleżnik z wartości 60 na 90 (4).

Dla uproszczenia można też wkleić następujący zestaw parametrów:

+proj=bonne +lon_0=0 +lat_1=90 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs

Po zatwierdzeniu odwzorowanie jest dostępne na liście układów współrzędnych, wobec czego zmieniając układ projektu Projekt -> Właściwości -> Układ współrzędnych  uzyskujemy efekt w postaci mapy w kształcie serca.

Podsumowanie i ograniczenia

Reprojekcja znakomicie sprawdza się w przypadku danych wektorowych. W przypadku danych rastrowych dodanych do projektu pojawiają się artefakty, które negatywnie wpływają na estetykę projektu.

Zmiany parametrów odwzorowania (szczególnie przesunięć w osi pionowej i poziomej układu) pozwalają na uzyskanie innego obrazu Ziemi – a co za tym idzie personalizację odwzorowania do własnych potrzeb.