Open Source w zarządzaniu środowiskiem

W dniu wczorajszym miałem okazję aktywnego uczestniczenia w bardzo ciekawym seminarium pt. „Open Source w zarządzaniu środowiskiem” organizowanym przez Nadleśnictwo Knyszyn.

Przykład analiz

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim sposobom wykorzystania oprogramowania GIS z rodziny Open Source (FOSS) w organizacjach zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem środowiskiem.

Wśród szerokiej tematyki referatów znalazły się tematy związane z automatyzacją procesu tworzenia map tematycznych (p. Sławomir Kowalczyk z Nadleśnictwa Giżycko – „Projekt mapy gospodarczej QGIS”, p. Rafał Brudziński z Nadleśnictwa Skwierzyna – „Dedykowane rozwiązania geoinformatyczne dla otwartego oprogramowania w codziennej pracy nadleśnictw  RDLP Szczecin”), prezentacji kartograficznej realizowanych projektów (p. Tomasz Kryjan z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – „Bazy danych źródliska, pomniki przyrody QGIS”), innowacyjnego wykorzystania mikrokomputerów (p. Maciej Dawidziuk z Nadleśnictwa Knyszyn – „Możliwości wykorzystanie komputerów ARM w GIS, opartych na oprogramowaniu Open Source”) oraz prezentowały zastosowania otwartego oprogramowania w kompleksowych wdrożeniach informatycznych w Lasach Państwowych (p. Paweł Szczygielski z Nadleśnictwa Bielsk – „Stanowisko Leśniczego”). Prezentacje uzupełniało wystąpienie p. Krzysztofa Mroczka z firmy TAXUS-IT na temat wykorzystania technologii oferowanych przez Open Source w rozwiązaniach GIS, używanych w Lasach Państwowych oraz innych instytucjach związanych z ochroną przyrody oraz wystąpienie Macieja Bieniasa z Nadleśnictwa Pisz na temat „Analiza wyboru lokalizacji w celu reintrodukcji gatunku na przykładzie Bielika”.

Moje wystąpienie nosiło tytuł Wykorzystanie GIS i modelowania matematycznego w zarządzaniu zasobami wodnymi”. Skupiłem się w nim na sposobach wykorzystania aplikacji opensource do analizy zjawisk związanych z wodą na terenach chronionych oraz użytkowanych gospodarczo lasach bazując na danych glebowych oraz numerycznych modelach terenu (w tym pochodzących ze skanowania LIDAR). Prezentacja pokazywała ponadto sposoby wykorzystania tego typu analiz do prognozowania kształtu i rozmiaru zjawisk erozyjnych wynikających m.in. ze zmian pokrycia terenu czy występowania klęsk żywiołowych.

Seminarium organizowane przez knyszyńskich i białostockich leśników dzięki otwartej formule zgromadziło spore grono osób zajmujących się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska. Wśród niemal 50 uczestników seminarium znaleźli się zarówno specjaliści z Lasów Państwowych, jak i pracownicy parków narodowych i krajobrazowych z północno-wschodniej Polski, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Fotorelacja i prezentacje z seminarium do pobrania znajdują się na stronie organizatora – Nadleśnictwa Knyszyn.