Trzeci GISDay w Białymstoku

Niemal tydzień temu zakończył się trzeci białostocki GIS Day – impreza mająca na celu promocję systemów informacji geograficznej. Tak jak w latach ubiegłych miałem przyjemność współtworzenia tego wydarzenia prezentując krótki wykład pt. „Trzeci wymiar GIS”.

W tegorocznej, szesnastej, edycji tej ogólnoświatowej inicjatywy (GIS Day po raz pierwszy zorganizowano w 1999 r.), wzięło udział 725 imprez o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym, w tym w 15 miastach Polski.

Białostocka edycja imprezy organizowana na Politechnice Białostockiej ściągnęła niemal setkę uczniów, studentów i pasjonatów zainteresowanych technologiami GIS.

Tematyka wykładów odzwierciedlała różnorodność obszarów zastosowania GIS m.in. w zarządzaniu obszarami ochrony przyrody (dr A. Kamocki, PB), w wielokryterialnych analizach związanych z lokalizacją instalacji solarnych (Ł. Kolendo i K. Ogrodnik, PB), dzieleniu się informacją (E. Wyka, ESRI). Kolejne wykłady omawiały kwestie wykorzystania GIS w zarządzaniu infrastrukturą sieciową (M. Targoński , AquaRD), udostępnianiem informacji o środowisku (G. Piekarski, RDOŚ), zarządzaniu działaniami straży pożarnej (M. Janowski, PSP). Kolejny blok tematyczny skupiał się na istotnych aspektach w procesie edukacji w obszarze GIS (M. Sołoguba, Lasy Państwowe) oraz oczekiwaniach pracodawców w zakresie wiedzy i kompetencji kandydatów na specjalistów GIS (T. Berezowski, WIZIPiSI). Mój wykład poświęcony był zastosowaniu trzech wymiarów w analizach GIS oraz prezentował najciekawsze obszary zastosowań trójwymiarowych analiz przestrzennych.

Dodatkowo w ramach białostockiego GIS Day odbył się konkurs z nagrodami prowadzony przez studentów koła naukowego PB – TechnoloGIS w trakcie którego uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania obiektów z terenu województwa podlaskiego na ortofotomapach.

Organizatorem imprezy był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka przy licznym wsparciu partnerów merytorycznych.

Więcej na profilu FB imprezy: facebook.com/gisdaybialystok

Fot.: Mariusz Fabisiak