Niemal 100 poprawek i ulepszeń w nowym QGIS 2.16

Niemal 100 poprawek i ulepszeń w nowym QGIS 2.16

Nowy QGIS 2.16 „Nødebo”, którego wersja instalacyjna właśnie przechodzi procedurę wydawniczą przynosi niemal 100 poprawek, ulepszeń i udoskonaleń. Załatano w nim także kilkadziesiąt wykrytych wcześniej błędów. Ciężko to wszystko opisać – stąd mój subiektywny przegląd.

qgis216

Interfejs użytkownika

Nowy QGIS przynosi kilkanaście poprawek związanych ze zwiększeniem efektywności korzystania z interfejsu użytkownika. Poprawiono w nim opcje powiększania (m.in. z użyciem klawiszy funkcyjnych Ctrl), dodano funkcję procentowego powiększania aktualnego widoku, dodano funkcje obsługi dat w polach edycyjnych poprzez rozwijany formularz kalendarza, przeprojektowano narzędzia do interaktywnego komponowania gradientów, dodano interaktywne (z podglądem na żywo) narzędzie do zmiany kolorów obiektów, udoskonalono narzędzie wyboru obiektów i wiele, wiele innych.

Symbolizacja

Dodano możliwość utworzenia warstwy ze strzałkami wraz z pełną obsługą kolorów, gradientów i edycji kształtów. Rozbudowano opcje symbolizacji o nowy typ znaczników, któremu można nadawać dowolny rodzaj wypełnienia, dodano nowe symbole SVG związane z oznaczeniem miejsc o ograniczonej dostępności (istotne dla osób z dysfunkcjami motorycznymi), dodano nowe typy znaczników (oparte na wycinkach podstawowych figur geometrycznych), zwiększono kontrolę nad zachowaniem się znaczników punktowych jako pochodnych centroidów, dla zwiększenia czytelności dodano możliwość utworzenia obrysów dla znaczników bazujących na symbolach utworzonych na bazach czcionek.

Zarządzanie danymi

Wprowadzono nowe opcje konfiguracyjne dla tabeli atrybutów. Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn tabeli atrybutów (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę pola nagłówka). Dodano możliwość ukrywania kolumn w tabeli atrybutów oraz wprowadzono funkcję zapamiętywania szerokości kolumn zmienionej przez użytkownika. Ponadto wprowadzono możliwość tworzenia wielu kolumn w formularzach.

Rozszerzono funkcje eksportu podczas zapisywania danych wektorowych. Dodano pole wyboru, które z atrybutów mają zostać uwzględnione w eksporcie oraz dodano możliwość określenie typu pola wyjściowego (co jest istotne przy eksporcie danych do formatów obsługiwanych przez arkusze kalkulacyjne).

new_feat

Inne funkcje

W poprzednich wersjach QGIS, gdy etykietowanie oparte było o reguły, nie można było użyć narzędzi etykietowanie mapy pozwalających na interaktywne umieszczanie i obracanie etykiet. Teraz te funkcje są obsługiwane.

Dodano nowe opcje związane z obsługą diagramów: wielkość diagramów może być wizualizowana w legendzie,  poprawiono obsługę obrysów diagramów. Diagramy zachowują się  etykiety i mogą być zarządzane z paska narzędzi.

Dodano nowe opcje uproszczeń obiektów w locie. Wprowadzono narzędzia do klasyfikacji rastrów oparte o podziały kwantylowe, dodano cieniowanie rastrów w locie.

Do warstw z ograniczoną widocznością zależną od skali, automatyczne ustawiona zostanie najbliższa skala w której warstwa jest widoczna. Dodatkowo, interfejs został zmodyfikowany tak, że warstwy, które aktualnie są poza zakresem widoczności lub skalą w drzewie warstw pokazane zostaną na szaro.

Ponadto dodano usprawnienia w zakresie kompozytora map, narzędzi analitycznych, przetwarzania danych i wielu, wielu innych obszarach funkcjonowania obszaru więc jak sami widzicie zmian jest naprawdę sporo.

Zwiększył się także procent przetłumaczonych  na język polski komunikatów programu dzięki kilku nowym tłumaczom w polskim zespole. Zapraszam do testowania – program jest już dostępny w repozytorium.