Roczniki Geomatyki on-line

Od 21 marca 2015 roku dostępna jest w sieci witryna internetowa czasopisma „Roczniki Geomatyki” zawierająca pełne archiwum artykułów.

Roczniki Geomatyki - okładka

Roczniki Geomatyki są kwartalnikiem naukowym wydawanym od roku 2003. Periodyk wydawany przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej poświęcony jest geomatyce rozumianej jako dyscyplina, która zajmuje się wszelkimi, głównie technicznymi, aspektami przetwarzania informacji przestrzennej. Tematyka czasopisma obejmuje ogół aspektów informacji przestrzennej oraz jej zastosowań w różnych działach gospodarki i administracji. Jednym z głównych zagadnień jest metodyka i technologia infrastruktur informacji przestrzennej.

Kwartalnik publikowany jest w postaci drukowanej oraz udostępniany w postaci elektronicznej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported. Licencja zezwala na użytkowanie opublikowanego artykułu  pod warunkiem wskazania autorów oraz PTIP jako właścicieli praw majątkowych.

Strona zbudowana jest w oparciu o Open Journal Systems – otwarty system zarządzania treścią dostarczany, rozwijany i dystrybuowany bezpłatnie przez Public Knowledge Project na licencji GNU GPL.

Strona kwartalnika, ułatwia dostęp do wszystkich artykułów (obecnie 750) publikowanych zarówno w numerach archiwalnych jak i aktualnym. Dostęp do treści zindeksowano po numerach , autorach oraz tytułach. Dostępna jest także pełno tekstowa wyszukiwarka.

Więcej na stronie kwartalnika: Roczniki Geomatyki.