QGIS po szwajcarsku

QGIS po szwajcarsku

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się 11 spotkanie szwajcarskich użytkowników QGIS. W webinarium uczestniczyło niemal 200 osób, w tym kilka osób z Polski.

Nowości czasoprzestrzenne w QGIS 3.14

W trakcie prezentacji „Keynote: QGIS Animation Framework with live demos and tips and tricks” Nyall Dawson z North Road zaprezentował listę nowości w nowowydanej wersji 3.14 aplikacji QGIS.

Wśród nich znalazły się implementacje WMS-T (usługi WMS umożliwiającej prezentację danych czasowych), danych typu Mesh (w ujęciu jedno- dwu-, 2,5- oraz trójwymiarowym), rastrów ze znacznikami czasowymi bezpośrednio z bazy danych PostgreSQL, a także nowe rozwiązania pozwalające na tworzenie wydruków z wykorzystaniem danych przestrzennych posiadających atrybut czasu.

Przykład ustawień wydruków z uwzględnieniem danych czasoprzestrzennych

QGIS.org – nowe wieści

Marco Bernasocchi, nowy (od maja 2020 r.) przewodniczący QGIS.org w trakcie prezentacji „News from QGIS.ORG. Tour of available web resources” przedstawił skrótowo ostatnie wydarzenia związane ze społecznością QGIS: odwołane wydarzenia HackFest, wybór nowych władz, wydanie nowej wersji aplikacji QGIS 3.14, wdrożenie technologii WMS 1.3 w QGIS Server, trwający proces certyfikacji OGC API for Features (dawniej WFS3) oraz nowe dokumenty strategiczne (polityki) obowiązujące w QGIS.org.

Ponadto podsumował funkcjonowanie lokalnych grup użytkowników QGIS, oraz zaprosił do współtworzenia dokumentacji, tłumaczeń oraz zasygnalizował inne możliwości wsparcia projektu QGIS (sponsoring, udział w życiu społeczności, raportowanie błędów i wiele innych).

Obsługa projektów wielojęzykowych w QGIS

W trakcie prezentacji „Multilingual QGIS projects and layout exports” Mathieu Pellerin przedstawił praktyczne aspekty i rozwiązania związane ze stosowaniem rozwiązań pozwalających na obsługę projektów mapowych prowadzonych jednocześnie w kilku językach. Bazując na przykładach realizowanych w Kambodży projektów zaprezentował sposoby realizacji takich projektów z wykorzystaniem wbudowanych w QGIS narzędzi. Pokazał również jak wygląda kwestia przygotowania zbiorów danych uwzględniających tego typu rozwiązania.

Przykład wizualizacji map w projektach wielojęzycznych

Nowości w modelerze

Prezentacja „QGIS Modeler News” prowadzona przez Lucie Nicolier skupiła się na nowościach w graficznym modelerze dostępnym w aplikacji QGIS. Jest ich klika: dodano możliwość zapamiętywania danych wejściowych w trakcie testowania modelu; od teraz możliwe jest korzystania z modelu zawierającego niepołączone komponenty (przydatne w trakcie tworzenia nowych modeli); możliwe jest otrzymywanie informacji o wyjątkach tworzonych w trakcie obliczeń poszczególnych komponentów; dane wejściowe mogą być zmieniane w zakresie kolejności ich definiowania. Ponadto pojawiła się możliwość uruchamiania algorytmów z poziomu wiersza poleceń bez konieczności uruchamiania środowiska QGIS, grupowanie poleceń w bloki, operacje kopiowania grup komponentów pomiędzy modelami oraz dodano kilka udoskonaleń w zakresie użytkowania aplikacji.

Dane typu mesh oraz nowości w wizualizacji 3D

Saber Razmjooei w trakcie swego wystąpienia „Mesh & 3D News” zaprezentował nowości związane z wprowadzeniem nowych sterowników pozwalających na zarządzanie warstwami typu mesh (dla danych czasoprzestrzennych). W trakcie prezentacji zaprezentował przykłady użycia nowych funkcjonalności związanych z obsługą danych mesh zarówno w postaci danych jedno-, dwu-, 2,5- oraz trójwymiarowych. Lista jest dość pokaźna, a możliwości wizualizacji danych mesh znacząco mogą przyczynić się do popularyzacji tych wielowymiarowych struktur danych stosowanych w hydrogeologii, hydrologii czy meteorologii.

Przykład trójwymiarowej wizualizacji danych mesh

Narzędzia dedykowane geologii

W kolejnej prezentacji „QGIS geological suite” Vincent Mora  omówił  różne narzędzia opracowane przez Oslandię pozwalające na zarządzanie danymi geologicznymi z poziomu QGIS

  • OpenStope: edytor struktur górniczych
  • CtrlCraft: zarządzanie kopalniami odkrywkowymi i ich optymalizacja
  • Thyrsis: wizualizacji symulacji hydrogeologicznych
  • Albion: rekonstrukcja modelu geologicznego 3D na podstawie informacji z odwiertów
  • QGeoloGIS: wizualizacja odwiertów w seriach czasowych.
Przykład wtyczki pozwalającej na wizualizację danych z odwiertów geologicznych

Symbolizacja ekstremalna

Klas Karlson w trakcie swojej prezentacji „Styling Outside the Box – Cartography Tips & Tricks” pokazał kilkadziesiąt przykładów nietypowego podejścia do kartografii cyfrowej z użyciem QGIS pokazując ukryte opcje symbolizacji. Klas jest autorem bloga GeoSupportSystem oraz kanały na YouTube i pokazuje w nim wiele nowatorskich sposobów korzystania z narzędzi kartograficznych aplikacji QGIS.

Jeden z prezentowanych przykładów symbolizacji danych w QGIS

Kafle wektorowe w QGIS

Z kolei Martin Dobias w przekrojowej prezentacji „Native support for Vector Tiles in QGIS” omówił kwestie wdrożenia wsparcia dla wektorowych kafelków bezpośrednio w QGIS. W trakcie wystąpienia omówione zostały zalety (i wady) technologii, sposoby ich wykorzystania w QGIS, a także pokazano cały ekosystem pozwalający na korzystanie z tej ciekawej technologii optymalizującej wiele procesów związanych z korzystaniem z kafelków jak choćby możliwość szybkiej zmiany etykiet językowych z poziomu aplikacji w przypadku stosowania wielojęzykowych map czy dynamiczna zmiana symbolizacji raz pobranych danych.

Przykład wizualizacji kafli wektorowych

Wtyczka OpenMapTiles

W trakcie ostatniej prezentacji „QGIS Plugin for OpenMapTiles” Petr Pridal pokazał cały ekosystem projektu MapTiler pozwalający na budowę własnych mapy opartych o projekt OpenStreetMap w celu ich użycia na własnych stronach internetowych i produktach. W trakcie pokazu zaprezentował wtyczkę pozwalająca na operowanie danymi pochodzącymi z projektu w celu ich wykorzystania w formie map podkładowych zarówno do celów projektowych jak i raportowych (w formie wysokojakościowych wydruków).

O spotkaniu

Spotkanie organizowane było przez Grupę Użytkowników QGIS ze Szwajcarii. Tegoroczne spotkanie wyjątkowo odbyło się w formie webinarium – ze względu na epidemię COVID-19. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 osób, w tym kilka osób z Polski. Zapewne w niedługim czasie prezentacje – zgodnie z dotychczasową tradycją zostaną udostępnione na stronie wydarzenia. Na stronie wydarzenia opublikowany został pełny zapis webinarium w formie filmu na Youtube. (edycja z 2 lipca 2020 r.)

Fotografia w nagłówku: Annie Spratt z Unsplash