QuickMapServices

Mapy podkładowe w QGIS

Kiedy prezentujemy swoje dane przestrzenne zwykle potrzebny jest nam kontekst, który pozwoli odbiorcy mapy lepiej zrozumieć przekazywane przez nas treści. Wtedy stajemy przed dylematem pozyskania odpowiedniej mapy podkładowej dla naszego projektu.

W tym momencie możemy skorzystać z szerokiego asortymentu dostępnych usług sieciowych (jeśli znasz adresy tych usług) lub wykorzystać dedykowane do celu rozwiązanie w postaci wtyczki QuicMapServices stworzonej przez NextGIS 11 stycznia 2015 roku. Jest to popularne rozwiązanie (od pierwszej publikacji wtyczkę pobrano i zainstalowano ponad 1,1 mln razy). Rozszerzenie to udostępnia od momentu uruchomienia kilkanaście predefiniowanych serwisów z mapami bazowymi, a każda z nich wyświetla od kilku do kilkunastu wariacji tych danych. Dodatkowo zakres ten można w sposób zautomatyzowany rozszerzyć pobierając dodatkowy pakiet serwisów, ale o tym za chwilę.

Instalujemy wtyczkę

Korzystanie z wtyczki QuickMapServices jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem dodawania map podkładowych w QGIS. Aby dodać wtyczkę, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz QGIS. Przejdź do Menu Wtyczki >> Zarządzanie wtyczkami

2. W oknie wtyczek wyszukaj QuickMapServices, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. Jeśli miałeś tę wtyczkę zainstalowaną z poprzedniej wersji QGIS, wtyczka pojawi się na liście i będzie mogła być zaktualizowana.

Korzystanie z wtyczki

Po zainstalowaniu na pasku narzędzi wtyczki pojawi się nowe menu z opcjami QuickMapServices, po kliknięciu którego dostaniemy listę dostępnych serwisów.

Wybieramy dowolny, po kliknięciu na niego załaduje się mapa z wybraną usługą.

Opcje konfiguracyjne

Można by powiedzieć, że to wszystko, ale jak zwykle to dopiero początek zabawy. Po wybraniu opcji Settings (Ustawienia) uzyskujemy dostęp do panelu opcji, który pozwala na:

1. Opcji Głównych (General) takich jak położenie wtyczki w liście zarządzania warstwami, ustawień reprojekcji w locie czy wyświetlania wiadomości / błędów na dolnym pasku.

2. Opcji wyświetlania kafelków (Tiles) takich jak ilość jednoczesnych połączeń z serwerem, czas czyszczenia pamięci podręcznej czy czas maksymalny na pobranie informacji z serwera.

3. Opcji Dodawania/Edycji/Usuwania (Add \ Edit \Remove) takich jak możliwość grupowania usług w menu oraz ich konfiguracji wizualnej w programie.

4. Opcji Widzialność (Visibility) pozwalającej określić którzy usługodawcy będą dostępni w menu wtyczki.

5. Opcji Więcej serwisów (More services) pozwalającej na pobranie nowych usługodawców i ich warstw informacyjnych z serwera dostawcy wtyczki. Tej opcji używa się klikając na przycisk Pobierz pakiet dystrybucyjny (Get contributed pack).

Wyszukiwanie i przegląd

Jak zapewne zauważyliście menu wtyczki QuickMapServices zawiera jeszcze dwie opcje: Wyszukiwanie QMS oraz MetaSearch.

Pierwsza otwiera okno dokowane z oknem wyszukiwania. Po wpisaniu nazwy usługi wtyczka wyszuka wszystkie usługi i wyświetli ja w oknie w sposób pozwalający na ich szybkie dodanie do projektu.

Druga (MetaSearch) pozwala na przeszukiwanie katalogów metadanych kilku różnych dostawców w celu znalezienia interesujących nas zbiorów danych.

Możliwości rozwoju katalogu i dodania własnych usług

Obecnie QuickMapServices dostarcza ponad 1600 serwisów i usług z całego świata. W tym celu udostępniony został serwis qms.nextgis.com, w którym zebrano dostępne serwisy oraz udostępniono narzędzie do zgłaszania i zarządzania własnymi źródłami danych.

Na stronie znalazło się tez miejsce na odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz krótką instrukcję jak dodać swoje dane.

Rozwój oprogramowania

Wtyczka stworzona przez NextGIS udostępniona została na licencji GNU GPL v2 lub dowolnej późniejszej wersji dostępna jest w oficjalnym repozytorium wtyczek. Autorzy zachęcają też do jej rozwoju z wykorzystaniem GitHub. I na koniec ciekawostka: wszystkie powyższe usługi dostępne są też dla użytkowników oprogramowania ESRI ArcGIS przez wtyczkę ArcQMS plugin.