O grywalizacji i GIS w samym środku wakacji

O grywalizacji i GIS w samym środku wakacji

We czwartek 3 sierpnia 2017 r. w Białysmtoku odbył się trzeci GISspot. Jest to cykl spotkań adresowany do osób zainteresowanych technologiami przestrzennymi. Pomimo sezonu wakacyjnego i nieznośnego upału GISspot przyciągnął niemal 30 entuzjastów technologii GIS.

W trakcie niemal 3 godzin prezentacji i dyskusji rozmawiano o wykorzystanie grywalizacji przy społecznościowym tworzeniu danych przestrzennych, pozyskanie i przetwarzanie zdjęć satelitarnych udostępnianych publicznie, a także dyskutowano nad obecnym kształtem i kierunkami rozwoju geoportali województw.

Pierwsza prezentacja prowadzona przez Jakuba Bobrowskiego poświęcona była wykorzystaniu grywalizacji i crowdsourcingu przy realizacji projektów GIS. Na kilkunastu przykładach zaprezentowano najciekawsze sposoby wykorzystania metod stanowiących podłoże gier do społecznościowego tworzenia treści i jednocześnie skracania kilkudziesięciokrotnie czasu pozyskania i weryfikacji informacji o charakterze przestrzennym.

Kolejną prezentację prowadzoną przez Marcina Sołogubę poświęcono tematyce przetwarzania otwartych danymi obrazowymi pozyskiwanych z pułapu satelitarnego. Na kilku przykładach z terenu województwa podlaskiego pokazano możliwość porównania zmian terenu w dłuższym horyzoncie czasowym. Uczestnicy spotkania mogli przekonać się jak z pułapu satelitarnego wyglądają skutki wichur i działań kornika drukarza.

Ostatnim elementem spotkania była analiza geoportali regionalnych w zakresie dostępnych treści jak i oceny jakości ich działania, a także dyskusja nad kształtem zmian w istniejących rozwiązaniach planowanych na terenie województwa podlaskiego.  W moderowaną dyskusję bardzo aktywnie włączyli się obecni na spotkaniu pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Trzeci GISspot był jednocześnie pierwszym białostockim Hacknight’em pn. „Śledzie Kodują”, organizowanym przy współudziale Fundacji Soclab oraz Koduj dla Polski. Miejsca na spotkanie użyczył HACKLAG dzięki wsparciu Explorer HQ.